Mikrovågsugn Radiokommunikation Fördelar och nackdelar

February 4

Mikrovågsugn Radiokommunikation Fördelar och nackdelar


Mikrovågsugn radiosignaler är elektromagnetiska vågor korta våglängder och höga höga frekvenser mellan 500 MHz till 300 GHz. Ungefär 35 procent av all mark kommunikation upprätthålls av mikrovågsugn radiolänksystem. Det finns olika typer av mikro radiokommunikationssystem, som verkar någonstans mellan 15 miles till 4000 miles, inklusive matartrafik eller inomstatliga mikrovågssystem och långdistans mikrovågssystem.

Fördel: kan överföra stora datamängder

Mikrovågsugn radiosystem kan sända stora mängder information på grund av deras höga frekvenser. Mikrovågsugn repeatrar ger också mikrovågsugn kommunikationssystem förmågan att överföra data över extremt långa sträckor. En repeater tar emot sändningssignalen via en antenn, omvandlar den till en elektrisk signal och sedan återsänder det igen som en mikrovågssignal med full styrka. Microwave radiokommunikationssystem fortplantar signaler genom jordens atmosfär. Dessa signaler skickas mellan sändare och mottagare som ligger på toppen av torn. Detta tillåter mikrovågsradiosystem att sända tusentals datakanaler mellan två punkter utan att förlita sig på ett fysiskt medium som fiberoptik eller trådkablar.

Fördel: relativt låga kostnader

Mikrovågsugn kommunikationssystem har relativt låga byggkostnader jämfört med andra former av dataöverföring, såsom tråd online-teknik. En mikrovågsugn kommunikationssystem kräver inte fysiska kablar eller dyra dämpningsutrustning (enheter som upprätthåller signalstyrkan under sändning). Berg, kullar och hustak ge billiga och lättillgängliga baser för mikrovågsugn överföring torn.

Nackdel: fasta föremål

Mikrovågsugn radiosystem inte passera genom fasta föremål. Detta kan vara problematiskt i städer med många höga byggnader eller bergsområden om du vill skicka en signal från ena änden av staden till den andra. Det finns sätt att komma runt detta, som uppföra repeatrar mellan två torn om ett objekt blockerar dem. Signaler kan också studsade av fasta föremål och även jonosfären. Det är även möjligt att studsa mikrovågor från månen, i jordmånen jord kommunikation kallas måne studsar.

Nackdel: Med förbehåll för elektromagnetisk och andra störningar

Elektromagnetiska störningar, eller EMI, kan hindra eller försämra funktionen hos mikrovågssignaler. Elmotorer, elektriska kraftledningar och vindkraftverk kan alla avge EMI som stör mikrovågsugn kommunikation. Vindkraftverk, till exempel, scatter och DIFFRAKTERAS TV, radio och mikrovågssignaler när den är placerad mellan signal sändare och mottagare. Mikrovågsugn radiokommunikation kan också brytas ned av tunga fukt i atmosfären, snö, regn och dimma, i ett fenomen som kallas regn blekna.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com